Gyöngyszem Óvoda

Napirend

7:30 - 8:00 érkezés
8:00 - 8:30 foglalkozás
8:30 - 9:00 reggeli
9:00 - 9:30 foglalkozás
9:30 - 11:30 játék, időjárástól függően szabadban vagy a csoportszobában
10:30 tízórai
11:30 ebéd
12:30 - 14:30 mese, pihenés
15:00 uzsonna
15:30 - 17:30 játék, időjárástól függően szabadban vagy a csoportszobában
válaszható foglalkozások korcsolya, úszás, foci, pom-pom tánc

Foglalkozások


Játék

Az óvoda a nevelés leghatékonyabb eszköze. A gyerekek egész napját a játéktevékenység határozza meg. A játék a gyerekek számára egyszerre szórakozás, munka és tanulás, ez a társas kapcsolatok színtere, minden megjelenési formában örömet jelent számukra. A hétköznapi tevékenységek, élethelyzet alkalmasak arra, hogy végtelen kíváncsiságukra, tudásvágyukra építve játszva bővítsük ismereteiket.


Angol

A minden napi angol nyelvű foglalkozás segítségével a gyermekek számára is természetessé válik az idegen nyelv. Játékosság, versek, zene, sok mozgás, és még több játék, a mindennapi tevékenységek szavai angolul, mindezek észrevétlenül elsajátíthatók, nem alakulnak ki nyelvi gátlások.


Ének, zene, énekes játék, tánc

Énekelni, zenét hallgatni vagy hangszeren játszani minden életkorban öröm. Az együtt muzsikálás lehetőséget ad megismerni a zene felszabadító, felemelő élményét. Célunk a zene és az éneklés iránti érdeklődés felkeltése. A zene befogadására való képesség megalapozása. Hangszerekkel való ismerkedés, ritmushangszerek használata. Tervezzük, hogy ünnepi alkalmakkor énekes, hangszeres házi kiskoncertet rendezünk, a résztvevők és a hallgatóság örömére.


Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Gyermekeink egyéni és közös kompozíciókat rajzolnak, festenek, kisebb és nagyobb méretekben, élmények alapján vagy elképzelés szerint. A gyermekekkel megismertetjük a különböző ábrázolási technikákat, biztosítjuk számukra az alkotás mindennapi lehetőségét. Miközben kezük ügyesedik, segítünk ráébreszteni őket, hogy bármiből készülhet hasznos, tetszetős holmi. A kreatív gondolkodás, az ügyes kezek az iskolaérettség egyik alapvető feltétele.


Vers, mese

Mese és vers nélkül, nem múlhat el nap. A beszédfejlesztés és az anyanyelvi nevelést kiemelt feladatnak tekintjük, mivel az iskolaérettség egyik fontos kritériuma, a mindennapi élet minőségének lényeges feltétele. (beszéd és szövegértés, írás és olvasás előkészítése)


Mozgás

A mozgás a gyermekek természetes megnyilvánulási formája, a 3- 7 éves korú gyermekek mozgásigénye igen magas. A napi mozgáson, kirándulásokon túl, hetente intenzív testnevelés foglakozást szervezünk. A mozgásos játékok fejlesztik a mozgáskultúrát, segítik a testséma kialakulását, a térorientáció fejlődését.


A külső világ tevékeny megismerése

A környezeti nevelés célja elsősorban, hogy a gyermek megismerje környezetét, az őt körülvevő világot, szeresse és védje a természetet. Az udvari játék, a séta a kirándulások a tapasztalatszerzés kimeríthetetlen tárháza.


Matematika

A környezet megismerése közben a gyermekek matematikai tapasztalatok birtokába jutnak. Ok-okozati összefüggéseket fedeznek fel, mennyiségi és minőségi összefüggések ismernek meg. Gyermekeink így könnyen játékos formában ismerkedhetnek meg a számok, mennyiségi fogalmak, a matematika világával.


Mozgásterápiás torna

Az egészséges életmód kiemelten fontos része a mozgás, a gyerekek ezt ösztönösen tudják, hiszen ez a korosztály örökmozgó. A mozgás sokféle lehetőségét mutatjuk meg, kínáljuk fel a gyerekeknek, - napi torna, kirándulás, testnevelés foglalkozás, tánc, úszás, korcsolya.


A drámajáték, drámapedagógiai eszközök megjelenése a foglalkozásokban nagy segítséget nyújtanak gyermekeinknek az ismeretek elsajátításában.

Ünnepeink, hagyományaink

Gyöngyszem Óvoda hagyományai, ünnepei a 2018-2019-es tanévben

Szülői értekezlet:
új gyerekek: 2018. augusztus 29
már Gyöngyszem ovisok: 2018. szeptember 02.

Szüreti mulatság:
2018. október 07. vasárnap délelőtt

Külön szülői értekezlet az iskolába készülőknek:
2018. november

Mikulás:
2018. december 07. péntek délelőtt

Karácsonyi koncert
fent: 2018. december 200. csütörtök
lent: 2018. december 21. péntek
Amennyiben a két csoportnak együtt tartjuk az ünnepet, akkor december 21. péntek.

Szülői értekezlet: 2019. január

Mackó nap: 2019. február 01. péntek délelőtt

Farsang: 2018. február 08. péntek délelőtt

Külön program az iskolába menő gyerekeknek: 2018. március

Jön a nyuszi: 2019. április 18. péntek délelőtt

Anyák napja
fent: 2019. május 02. csütörtök
lent: 2019. május 03. péntek

Apák napja
fent: 2019. május 23. csütörtök
lent: 2019. május 24. péntek

Gyereknap: 2019. június 02. vasárnap

Tanévzáró, ballagás fent: 2019. június 20. csütörtök
lent: 2019. június 21. péntek

Lámpás Pizsama Party ballagó gyerekeknek: 2019. június 22. szombat

Fogadó órák: 2018. október, 2019. január