Gyöngyszem Óvoda

Napirend

7:30 - 8:00 érkezés
8:00 - 8:30 hétfő: angol
kedd: matematika
szerda: angol
csütörtök: külső világ megismerése
péntek: vers, mese
8:30 - 9:00 reggeli
9:00 - 9:30 hétfő: ének, zene
kedd: vers, mese
szerda: rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
csütörtök: énekes játék, tánc
péntek: mozgás (termi foglalkozás)
9:30 - 11:30 játék, időjárástól függően szabadban vagy a csoportszobában
10:30 tízórai
11:30 ebéd
12:30 - 14:30 mese, pihenés
15:00 uzsonna
15:30 - 17:30 játék, időjárástól függően szabadban vagy a csoportszobában
16:00 - 16:45 hétfőn és csütörtökön mozgásterápiás torna

Foglalkozások


Játék

Az óvoda a nevelés leghatékonyabb eszköze. A gyerekek egész napját a játéktevékenység határozza meg. A játék a gyerekek számára egyszerre szórakozás, munka és tanulás, ez a társas kapcsolatok színtere, minden megjelenési formában örömet jelent számukra. A hétköznapi tevékenységek, élethelyzet alkalmasak arra, hogy végtelen kíváncsiságukra, tudásvágyukra építve játszva bővítsük ismereteiket.


Angol

A minden napi angol nyelvű foglalkozás segítségével a gyermekek számára is természetessé válik az idegen nyelv. Játékosság, versek, zene, sok mozgás, és még több játék, a mindennapi tevékenységek szavai angolul, mindezek észrevétlenül elsajátíthatók, nem alakulnak ki nyelvi gátlások.


Ének, zene, énekes játék, tánc

Énekelni, zenét hallgatni vagy hangszeren játszani minden életkorban öröm. Az együtt muzsikálás lehetőséget ad megismerni a zene felszabadító, felemelő élményét. Célunk a zene és az éneklés iránti érdeklődés felkeltése. A zene befogadására való képesség megalapozása. Hangszerekkel való ismerkedés, ritmushangszerek használata. Tervezzük, hogy ünnepi alkalmakkor énekes, hangszeres házi kiskoncertet rendezünk, a résztvevők és a hallgatóság örömére.


Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka

Gyermekeink egyéni és közös kompozíciókat rajzolnak, festenek, kisebb és nagyobb méretekben, élmények alapján vagy elképzelés szerint. A gyermekekkel megismertetjük a különböző ábrázolási technikákat, biztosítjuk számukra az alkotás mindennapi lehetőségét. Miközben kezük ügyesedik, segítünk ráébreszteni őket, hogy bármiből készülhet hasznos, tetszetős holmi. A kreatív gondolkodás, az ügyes kezek az iskolaérettség egyik alapvető feltétele.


Vers, mese

Mese és vers nélkül, nem múlhat el nap. A beszédfejlesztés és az anyanyelvi nevelést kiemelt feladatnak tekintjük, mivel az iskolaérettség egyik fontos kritériuma, a mindennapi élet minőségének lényeges feltétele. (beszéd és szövegértés, írás és olvasás előkészítése)


Mozgás

A mozgás a gyermekek természetes megnyilvánulási formája, a 3- 7 éves korú gyermekek mozgásigénye igen magas. A napi mozgáson, kirándulásokon túl, hetente intenzív testnevelés foglakozást szervezünk. A mozgásos játékok fejlesztik a mozgáskultúrát, segítik a testséma kialakulását, a térorientáció fejlődését.


A külső világ tevékeny megismerése

A környezeti nevelés célja elsősorban, hogy a gyermek megismerje környezetét, az őt körülvevő világot, szeresse és védje a természetet. Az udvari játék, a séta a kirándulások a tapasztalatszerzés kimeríthetetlen tárháza.


Matematika

A környezet megismerése közben a gyermekek matematikai tapasztalatok birtokába jutnak. Ok-okozati összefüggéseket fedeznek fel, mennyiségi és minőségi összefüggések ismernek meg. Gyermekeink így könnyen játékos formában ismerkedhetnek meg a számok, mennyiségi fogalmak, a matematika világával.


Mozgásterápiás torna

Az egészséges életmód kiemelten fontos része a mozgás, a gyerekek ezt ösztönösen tudják, hiszen ez a korosztály örökmozgó. A mozgás sokféle lehetőségét mutatjuk meg, kínáljuk fel a gyerekeknek, - napi torna, kirándulás, testnevelés foglalkozás, tánc, úszás, korcsolya.


A drámajáték, drámapedagógiai eszközök megjelenése a foglalkozásokban nagy segítséget nyújtanak gyermekeinknek az ismeretek elsajátításában.

Ünnepeink, hagyományaink

Gyöngyszem Óvoda hagyományai, ünnepei a 2015-2016-os tanévben

Szüreti mulatság: szőlőt préselünk, kézműves foglalkozás, táncház.
2015. október 11. vasárnap

Mikulás: Bábelőadás után várjuk a Mikulást.
2015. december 07. hétfő

Karácsonyi koncert: gyerekek, felnőttek együtt muzsikálnak, verset mondanak, énekelnek, ünnepi hangulatban várjuk a karácsonyt.
2015. december 19. péntek

Farsang: jelmezbe bújva játszunk, táncolunk fánkot eszünk.
2016. február 12. péntek

Jön a nyuszi: mesejáték, amelyet az óvónők adnak elő, majd megnézzük mit rejtett el a kertben a nyuszi.
2016. március 25. péntek

Nyílt nap: szeretettel várunk minden érdeklődőt, a Gyöngyszem óvodások szüleit és leendő óvodásainkat szüleikkel.
2016. április 6-án, szerdán a kicsiknek, 2016. április 13-án szerdán a nagyoknak.

Anyák napja: édesanyákat és nagymamákat köszöntik a gyerekek.
2016. április 28. csütörtök fent, 2016. április 29. péntek lent

Gyereknap: szülők, gyerekek, régi Gyöngyszem óvodások együtt egy sportos bográcsozós napon.
2016. június 05. vasárnap

Apák napja: apukákat, nagypapákat köszöntik a gyerekek.
2016. május 19. csütörtök fent, 2016. május 20. péntek lent

Tanévzáró-ballagás: Az év közben tanult versekkel, dalokkal, néptáncos bemutatóval, játékos angol programmal zárjuk tanévet. A nagyok elbúcsúznak tőlünk.
2016. június 23. csütörtök kicsik, 2016. június 24. péntek nagyok

Szülői értekezletek: 2015. szeptember, 2016. január
Fogadó órák: 2015. október, 2016. február
Szülői értekezlet az iskolába készülőknek.
Planetáriumi látogatás, iskolába menő gyerekeknek márciusban.