Gyöngyszem Óvoda

Jókedvű mindennapok

Kedves Szülők!

Mi tudjuk, hogy Önök nehéz helyzetben vannak, nem könnyű a sok kínálkozó lehetőség közül választani, felelősségteljes döntést hozni. Szeretnénk, ha megismerkednének a Gyöngyszem Óvodával, nevelési programunkkal, mindennapjainkkal.

Gyöngyszem

Nálunk minden gyerek

 • egészséges és vidám
 • minden nap játszva tanul angolul
 • néptáncol
 • kirándul, színházba jár
 • zenei előkészítést kap, ismerkedik a furulyával
 • egyéni fejlesztésben részesül
 • felkészül az iskolára

A Gyöngyszem Óvoda kis csoportlétszámú, vegyes korcsoportú, komplex és differenciált fejlesztést nyújtó magánóvoda.
Logopédus, fejlesztőpedagógus, szükség esetén pszichológus is részt vesz szakmai munkában.

Nevelésünk alapja az erőszakmentes kommunikáció, erőszakmentes konfliktuskezelés.

Programunk megvalósulását garantálja a több diplomás képzett óvodapedagógusok dafigyelő, gondoskodó szeretete, valamint a nyugodt, biztonságot nyújtó, vidám, családias hangulatú légkör. Nevelésünket folyamatnak tekintjük, melyet a szülőkkel közösen kívánunk megvalósítani. Olvasson többet programjainkról >>

Beszoktatás - első napok az oviban

Minden kisgyermek szülővel jön oviba, fokozatosan történik a beszoktatás. A beszoktatásnak nincs előírt rendje, gyermekenként változó lehet, hogy ez mennyi idő, azt az óvodapedagógus és a szülőközösen dönti el a gyermek egyéni igényének figyelembe vételével, általában egy- két hét a teljes beszoktatás ideje. A közös nevelőmunkát szülői értekezletek, fogadó órák, nyílt napok segítik. Célunk, hogy a Gyöngyszem óvodások az első évben megismerkedjenek az óvoda szokásrendszerével, összebarátkozzanak társaikkal, a felnőttekkel, otthonosan érezzék magukat. Ezért az első évben nem korcsolyáznak, és nem vesznek részt az alapozó terápiás tornán.

Csoportszervezés - együtt

Sokféle tevékenységet kínálunk gyermekeinknek, személységük fejlődéséhez egyéni képességeik, tehetségük kibontakoztatásában. Ehhez a vegyes életkorú csoport adta lehetőségek segítenek bennünket

 • életszerű, családias légköre a kicsik beilleszkedését zökkenő mentesebbé teszi
 • a szocializáció eredményesebb, az önállóság fejlődése gyorsabb
 • nincs korcsoport ismétlés, nincs csoport váltás
 • az egyéni képességfejlesztés (kevesebb azonos életkorú gyermek), az iskolai életmódra felkészítés (mikro csoportos tevékenységek) eredményesebb.

A Gyöngyszem Ovi, egycsoportos óvoda két teremben. A két teremben lévő gyermekek között életkori és létszám különbség van. Mindkét teremben két-két óvodapedagógus és egy-egy dajka segíti óvodai programunk megvalósulását. Azért alakul így az életünk, mert több család is úgy gondolta, hogy tanköteles korú gyermeke maradjon még egy évet oviban, a három éves és a hét éves gyermekek életritmusa igen különböző (evés, alvás igény, önállóság, ...), ezért nagyon célszerű, hogy bizonyos tevékenységek külön teremben vannak.